Kuidas valla nutirakendus oma seadmesse laadida?

Elva valla nutirakenduse allalaadimine on tasuta ning seda saavad teha kõik operatsioonisüsteemide Android ja iOs kasutajad.

Selleks tuleb Androidi kasutajatel minna Play poodi või klõpsata SIIN.

Apple'i seadmete kasutajatel tuleb seadmes minna App Store'i või klõpsata SIIN.

Meeldivat äpikasutamist!

Elva valla äpp sai uuenduse

14.11.19

Selle aasta jaanuaris kasutusele võetud Elva valla äpp sai uuenduse, mis näiteks annab kasutajatele võimaluse emotikonide abil oma emotsioone uudiste või teadete puhul väljendada. 

Elva valla äpi uudisvaade

Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et äpi uuendus teeb kasutajatele lihtsamaks ka eri infokaartide lugemise. „Näiteks lubab uuendus minna kasutajal tagasi eelmise infokaardi juurde, eelmise versiooni puhul sellist võimalust kahjuks ei olnud." Ta lisas, et see muudatus oli ka üks ettepanek, mille on teinud valla äpi kasutajad.

Uuendus annab varasemast enam võimalusi ka elanikelt tagasiside küsimiseks. „Kui seni oleme äpis jaganud palju erinevat informatsiooni ning esitanud küsimusi, millele saavad inimesed anda kirjaliku vastuse või valida vastusevariantide seast sobivaima, siis nüüd saame eraldi küsida ka hinnanguid ja reaktsioone teemadele." Näiteks saavad kasutajad anda oma hinnanguid teemadele viie tärni või skaala süsteemis. „Nii on kasutajal väga lihtne ja mugav anda oma hinnang näiteks mõnele teenusele või üritusele."

Valla äpis on jätkuvalt olemas ka võimalus anda vallale ise mugavalt tagasisidet. „Väga paljud kodanikud ka kasutavad tagasiside andmise võimalust, seni on enim tagasisidet tulnud heakorra- ja tänavavalgustuse teemadel," rääkis Säde. Tagasisidele annavad vastuseid kas konkreetse teemaga tegelevad ametnikud või kommunikatsioonijuht.

Elva valla äpp võeti kasutusele selle aasta jaanuaris ning selle ajaga on nutirakendus suutnud endale koguda ligi 1300 kasutajat. „Kasutajaid tuleb iga päev juurde ning näeme, et tegemist on inimeste jaoks olulise infokanaliga. Äpp on mugav lahendus just neile, kes soovivad, et valla värsked uudised ja sündmused jõuaksid otse nende nutiseadmesse," kirjeldas Säde.

Kommunikatsioonijuht rõhutas, et kõikidel kasutajatel tuleb uuenduste nägemiseks oma nutiseadmes äppi värskendada. „Kui äppi ei värskendata, ei saa enam oma seadmesse ka valla värskeid uudiseid ja sündmusi, seetõttu tuleb kindlasti äppi värskendada."

Elva vald võttis nutirakenduse kasutusele selle aasta jaanuaris ning oli Eestis teine omavalitsus, kes hakkas seesugust kogukonna nutirakendust kasutama.

Elva valla äppi arendab Soome ettevõte Future Dialog.

Android operatsioonisüsteemikasutajad saavad äpi alla laadida SIIN ja iOs operatsioonisüsteemikasutajad SIIN.

Elva valla nutirakendus

Lae oma telefoni Elva valla nutirakendus!

Elva vald on võtnud kasutusele nutirakenduse, mille kaudu on kõigil võimalus saada värskeid uudiseid vallas toimuva kohta ning anda vallale tagasisidet.

Android operatsioonisüsteemikasutajad saavad äpi alla laadida SIIN ja iOs operatsioonisüsteemikasutajad SIIN.

Nutirakendus annab vallavalitsusele paremad võimalused, et teavitada elanikke sündmustest ning jagada kiirelt vajalikku informatsiooni.

Äpis on olemas ka eraldi sündmuste kalender, mille abil saab end hästi vallas toimuvate üritustega kursis hoida. Peale selle on võimalik äpi kalendrist üritusi oma telefonis olevasse kalendrisse salvestada.

Küsime nutirakenduses tihti ka erinevaid küsimusi valla elu korraldamise, info jagamise, kaasamise jpt teemadel, mistõttu annab äpp hea võimaluse valla elu osas oma arvamust avaldada ja kaasa mõelda.

Elva valla äpi üks olulisemaid funktsioone on võimalus anda tagasisidet valla heakorra, ehituse, teede ja tänavate hoolduse, jäätmemajanduse, sotsiaaltoetuste- ja teenuste, ühistranspordi, meelelahutuse ja teiste pakutavate teenuste kohta.

Näiteks on rakenduse kaudu võimalik laadida üles foto probleemsest olukorrast ning lisada kaardile ka asukoht ja olukorra kirjeldus. Pärast tagasiside andmist saavad vallaametnikud info kiirelt kätte ning igale inimesele antakse omakorda tagasisidet, kuidas ja millal olukord paraneb.

Samuti saab rakenduse kaudu küsida infot haridust ja kultuuri puudutavate teemade kohta ning elukoha, sünni ja surma registreerimise toimingute kohta.

Lähitulevikus on plaanis rakendusega siduda ka erinevate taotluste vormistamine, mis muudab elanikele asjaajamise veelgi lihtsamaks. Peale selle on arendamisel turismiinfo edastamise võimalus äpi kaudu.

Elva ja Järva Vallavalitsused asuvad üheskoos heategevuslikes võistlustes mõõtu võtma

8.07.19

Elva ja Järva vallavalitsuste meeskonnad võistlevad augustikuus kahes heategevuslikus võistluses, et aidata kaasa Eesti Vähiliidu kampaaniale „Terve Eestiga vähi vastu!" ning tuletada meelde aktiivse eluviisi olulisust.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning sellest tekkiski idee võistelda korvpallis ja võrkpallis mõne teise vallavalitsuse meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri," ütles Järveoja.

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele, et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile ettepaneku võistlemiseks, ei kahelnud me hetkekski. Meeskond oli päri ja üheskoos alustasime ideede kogumisega. Leiame, et oluline ei ole võit, vaid tervislikud eluviisid, mis tagavad tervelt elatud aastad. Nende kahe mängu eesmärk on tuua pildile olulist sõnumit, mis võib aidata neid, kes abi vajavad. Samuti on oluline omavalitsuste ühine koostöö praegu ja ka tulevikus."

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt ütles, et kogu nende meeskond on väga liigutatud, et kahe vallavalitsuse meeskonnad kampaaniaga ühinesid. „Eesti Vähiliit teeb endast kõik oleneva, et viia inimesteni info vähi ennetamise ja varajase avastamise võimaluste kohta, mistõttu on oluline iga kodaniku teadlikkus sellest teemast," sõnas Egipt.

13. septembril korraldab vähiliit heategevusliku suurürituse „Terve Eestiga vähi vastu", mille patroon on õiguskantsler Ülle Madise. „Eesti vähiliidu soov on, et meie riik tunnustaks maailma vähideklaratsiooni ja lähtuks riigi vähivastases võitluses selle põhimõtetest, just seetõttu korraldamegi suurürituse, et sellele olulisele teemale tähelepanu juhtida," kirjeldas Egipt.

Vallavalitsuste meeskonnad asuvad võrkpallis võistlema 6. augustil Järva vallas Aravetel ning korvpallis 8. augustil Elvas. Kõik huvilised on oodatud meeskondadele kaasa elama. Samuti on võimalik Elva ja Järva valla äppidest leida lisainfot ja võtta osa ennustusvõistlusest, kus palutakse ära arvata, kumb meeskond missuguse võistluse võidab. Kõikide võistluses osalejate vahel loositakse välja auhindu. Loosimises osalemiseks tuleb nutiseadmesse laadida valdade nutirakendused ning seal end registreerida.

Eesti Vähiliidu heategevusliku suurürituse ning annetusvõimaluste kohta saab rohkem lugeda aadressilt www.cancer.ee.