Elva linna tänavavalgustuse renoveerimine

Elva linnas on valdavas osas amortiseerunud tänavavalgustuse taristu. 96% ulatuses on kasutusel vähesäästlikud naatriumvalgustid, millel puudub kaasaegne juhtimissüsteem ning dimmerdamise võimalus. 82% ulatuses on tänavavalgustid kinnitatud puitpostidele, mis on suures osas amortiseerunud. 86% ulatuses on tänavavalgustuse toide tagatud õhuliinide kaudu ning seda osaliselt paljasjuhtmetega. Elva linnas on tänavate ääres palju kõrgeid puid, mille oksad põhjustavad liinirikkeid.

Investeeringuga uuendatakse Elva linnas kokku 436 valgustuspunkti ning 7,7 km valgustite kaableid. Projekti käigus vahetatakse Elva linna kõrgeima liiklussagedusega tänavate ääres välja ebaökonoomsed naatriumlambid LED-valgustite vastu. Projekti tulemusena väheneb iga-aastaselt tänavavalgustusele kuluv elektrienergia hulk 163 MWh võrra. Tänu projektile paraneb tänavate valgustus ja suureneb liiklusohutus ning väheneb liinirikkete oht.

Projekti viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Töid teostatakse 2021. aasta jooksul. KIK toetab projekti realiseerimist  337 864,56 euroga.