Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehituse omanikujärelevalve

Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehituse omanikujärelevalve

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehitus" viitenumbriga 233754 (leitav riigihangete registrist). Tegemist on kahe eraldiseisva kergliiklusteega, millest üks asub Elva linnas Tartu mnt ääres ja teine Hellenurmes asulas Hellenurme-Päidla tee ääres. Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord". Olulised nõuded järelevalve teostamisel:

 

  • pakkuja peab ehitusperioodil teostama vähemalt kolmel päeval nädalas objektidel kohapealset järelevalvet;
  • tellija tehniline nõustamine;
  • materjalide kooskõlastamine ja kontrollimine objektil;
  • ehitaja küsimustele vastamine 3 päeva jooksul;
  • ehituskoosolekute läbiviimine vähemalt kord nädalas ja nende protokollimine;
  • ehitustööde muudatuste menetlemine, maksumuse hindamine ja muudatuste lepinguprojekti ettevalmistamine.

Pakkuja peab omama õigust tee-ehitus ja -korrashoid järelevalve teostamiseks ja elektripädevust vähemalt B-klassi tasemel. Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Ehitustööde eeldatav algusaeg 01.05.2021 ja valmimise tähtaeg 31.08.2021. Ehitushankel esitas odavaima pakkumise Asfaldigrupp OÜ.

Ehitusprojekt on kättesaadav SIIT

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile kaido.ilves@elva.ee  hiljemalt  29.04 kell 13.00.

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post hendri.seinberg@elva.ee .