Elva spordi- ja puhkepark

Elva vallavalitsus on koostanud projekti Elva spordi- ja puhkepargi arendamiseks.  Projekti eesmärgiks on multifunktsionaalse spordi- ja puhkepargi loomine Elva ajaloolise suusahüppemäe ümbrusesse muutes seeläbi Elvat atraktiivsemaks turismi- ja ettevõtluskeskkonnaks. Projektiga luuakse eeldused ja võimalused turismiteenuste, sh vaba aja- ja sportimisvõimaluste arendamiseks. Projekti eesmärk on suurenda  ka Elva linna konkurentsivõimet piirkonnakeskusena, tõsta Elvat külastatavate turistide hulka ning pikendada nende viibimist spordilinnas läbi erinevate teenuste tarbimise. Elva spordi- ja puhkepark loob Elva külalistele võimalused aktiivselt aega veeta erinevatel aastaegadel ja erinevatel vanusegruppidel ja sihtrühmadel sh peredele. 

Projekt soovitakse ellu viia kaasates erinevaid toetusvõimalusi. 

 

Projekti lühitutvustus Tartumaa Omavalitsuste Liidus jaanuaris 2021 on leitav siit

Märtsis 2021 viidi läbi riigihange projekteerija leidmiseks. Hankedokumentidega saab tutvuda siin

Asendiplaan on leitav siin 

Projekti seletuskiri on leitav siin

Vaade suusahüppetornile ja admin.hoonele on leitav siin

Hoone korruste plaanid on leitavad siin:

-põhikorrus

-2.korrus

- 3. korrus

Lisainfo projekti kohta:

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee