Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee rajamine 

Elva vallavalitsus on tellinud projekti Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks. Elva mahlamäe jalg- ja jalgrattatee ühendab Mahlamäe asumi Kärneri tänava äärse kõnniteega. Kergliiklustee saab alguse Kärneri silla ülekäigurajast ja lõppeb Marja tänavaga. 

Kergliiklustee pikkuseks on ca 600 meetrit ja laiuseks 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Tee äärde on planeeritud istepingid, prügikastid ja lillepeenrad. Lisaks on Kärneri tn ja Peedu tee ristis oleva tõusu serva plaanis istutada ka männid.

Kergliiklusteega ühendatakse ka Peedu tee ääres olev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja ristuvate tänavate ristumised on lahendatud ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal.

Tulevikus on plaanis kergliiklusteed pikendada ka Marja tänavast edasi, kuid kuna seal on teemaa laius väiksem, siis kergliiklustee tuleb rajada vahetult sõidutee äärde. Seetõttu on antud osa mõistlik ehitada samal ajal sõidutee rekonstrueerimisega. Peedu tee järgmise etapi rekonstrueerimise aeg on veel lahtine, kuid tegemist on kindlasti Elva linna tänavatest ühe prioriteetseima remonti vajava teega.

Ehitusprojekti seletuskiriasendiplaan 1asendiplaan 2lõige 1 ja lõige 2

Projekt on saanud toetuse 121 999,61 euro näol Euroopa Liidu Next Generation EU vahenditest. 

Projekti kogumaksumus selgub hangete tulemusel. 

Tööde eeldatav teostamise aeg on 2023. aastal.