Elva linna peenarde rajamine

Pakkumuskutse

Elva Vallavalitsus kuulutab välja hanke.

"Elva linna peenarde rajamine"

Alade joonised, objektide loetelu ja nõuded on kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt. Pakkumuses palume tuua välja hinnad objektipõhiselt. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Tööde valmimise tähtaeg on 13.09.2021

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 28. juuli 2021. a kell 12 e-postiga aadressil: elva@elva.ee märksõnaga "Elva linna peenarde rajamine".

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil 58861600 või saata e-posti aadressile sten.saarekivi@elva.ee

NB ! Tartu mnt ringtee peenra joonisel (Joonis 1) sai ekslikult välja toodud Jaapani enelas „Shirobana"  taimede koguarv 234 tk, palun arvestada pakkumisel 24 taimega.

Objektide asukoht ja haljastuse nõuded

Istutusjoonised:

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4