Elva linna asumid

Elva linna asumid on linnasisesed piirkonnad, mille eristamise aluseks on hoonestuse, avaliku ruumi ja looduskeskkonna iseloom ning peamiste transporditeede kulgemine. 

Üldjuhul on asumitele omane ka ühine kujunemislugu ja hoonete ehitusperioodiga kooskõlalised linnaehituslikud tunnused, mistõttu on neil terviklikuna oluline esteetiline miljööväärtus. Asum võib olla linnaelanike ruumiidentiteedi oluliseks kujundajaks.

Elva linna asumite nimetused kinnitati esmakordselt 24. aprillil 2017. aastal kehtestatud Elva linna üldplaneeringuga.

Elva linna asumid on: Kesklinn, Verevi, Üle-Raudtee, Kulbilohu, Mahlamäe, Peedu, Arbimäe, Kadaka, Kruusa.

Elva linna asumite kaardi leiate SIIT.

Koostatava üldplaneeringuga on tehtud ettepanek Elva linnaga liita ka Käärdi alevik ja nimetada see Käärdi asumiks. Asumite piire korrigeeritakse Kesklinna ja Arbimäe asumite vahel ning linna piiri muutmise ettepaneku tõttu ka Käo külas ja Metsalaane külas.

Üldplaneeringu kontekstis on asumid kasutatavad planeeringu eesmärkide saavutamisel, näiteks olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimisel ja uushoonestuse püstitamisel hoonestuse sobivuse kaalumiseks.

Üldplaneeringu leiate SIIT.