Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Elva Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuse ja vallavolikogu saadud või loodud dokumendid.

Avalikus dokumendiregistris ei avalikustata dokumente, millele kehtib juurdepääsupiirang (nt inimeste eraelulised andmed).

Elva Vallavalitsuse dokumendiregister
Dokumendiregistri kasutusjuhend


Dokumendiregistrid kuni 31.12.2017

Elva linna dokumendiregister

Konguta valla dokumendiregister

Palupera valla dokumendiregister

Puhja valla dokumendiregister

Rannu valla dokumendiregister

Rõngu valla dokumendiregister