Pakkumiskutse Desigo CC hooneautomaatika virtuaalserveri seadistamine

 

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine Elva Spordikeskusele Siemens Desigo CC standardlitsentsi soetamiseks ja olemasoleva Desigo CC hooneautomaatikaprogrammi virtuaalmasinasse liigutamiseks. Tööde eesmärk on Elva Spordikeskuse ja teiste vallale kuuluvate hoonete automaatika ja olulise energiamõjuga seadmete kaughaldus Desigo CC programmis, kasutades selleks virtuaalmasinas töötavat Desigo CC programmi koos selleks vajaliku litsentsiga.

Tööde lõpuks peab Elva Spordikeskuse hooneautomaatika Desigo CC töötama virtuaalmasinas ning olema loodud võimekus Rannu koolimaja rekonstrueerimise järgselt tehnosüsteemide liidestamiseks. Pakkuja lahendus peab võimaldama energiahaldusprogrammi Siemens Navigator rakendamist Pakkuja virtuaalmasinas.

Tellija hinnangul on nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalik:

  1. Virtuaalmasina ja Desigo CC paigaldus vastavalt Pakkuja lahendusele;
  2. Hooneautomaatika haldamiseks loodud virtuaalse LAN võrgu suunamine Elva vallale loodud virtuaalmasinasse;
  3. Elva Spordikeskuse Desigo CC kompaktlitsentsi asendamine standardlitsentsiga;
  4. Spordikeskuses asuvas hooneautomaatika arvutis asuva programmi tõstmine virtuaalserverisse;
  5. Lahenduse kasutamiseks vajaliku turvalise ligipääsu võimaldamine (minimaalselt üks samaaegne vaatajakoht vastavalt Siemensi küberturbe juhistele[1]).

Pakkumuses tuleb eraldi ridadel välja tuua ühekordsed kulud ning perioodilised kulud. Pakkumuses tuleb kirjeldada vajalikul määral kasutatavat virtuaalmasina lahendust koos asjakohaste toimepidevuse tingimustega.

Pakkuja Elva Spordikeskuse tehnosüsteemide töö peab vajalikul määral jätkuma kogu tööde teostamise perioodi jooksul. Pakkuja võib tutvuda olemasoleva Desigo CC koopiaga. Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel ka selliste töödega, mis ei ole pakkumiskutses otse nimetatud, kuid on vajalikud pakkumiskutses nimetatud tööde tegemiseks ja Tellija eesmärgi (kasutusvalmidus) saavutamiseks. Pakkumiskutses nimetatud tööd on informatiivse iseloomuga, pakkujal tuleb töömahud endal määrata. Pakkumishind on lõplik ja ei kuulu muutmisele. Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 26.03.2021. Tööd tuleb lõpetada hiljemalt 4 nädala jooksul alates eduka pakkuja väljakuulutamisest ning võimalusel 31. märtsiks 2021.

Pakkumiste hindamisel võetakse arvesse pakkumuse maksumust, pakutava lahenduse realiseerimiseks kuluvat aega ning pakutava virtuaalmasina lahenduse toimepidevuse kirjeldust.