Sotsiaal- ja terviseosakonna blanketid

Teenuste ja toetuste taotlemiseks esitatakse taotlus elektrooniliselt e-taotluste keskkonnas SPOKU, paberil või arvutis täidetaval kujul. Viimasel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Taotlusi on võimalik esitada ka Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 1. Sotsiaaltoetuse ja -teenuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)
 2. Koduteenuse taotlus
 3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse taotlus
 4. Tugiisikuteenuse taotlus
 5. Isikliku abistaja teenuse taotlus
 6. Sotsiaaltransporditeenuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)
 7. Eluruumi tagamise teenuse taotlus
 8. Võlanõustamisteenuse taotlus
 9. Sünnitoetuse taotlus, täitmiseks e-taotluste keskkonnas
 10. Ranitsatoetuse avaldus, täitmiseks e-taotluste keskkonnas
 11. Matusetoetuse taotlus, täitmiseks e-taotluste keskkonnas
 12. Lapsele toiduraha katmise toetuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis, täitmiseks e-taotluste keskkonnas)
 13. Täisealise isiku hoolduse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis, täitmiseks e-taotluste keskkonnas)
 14. Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis
 15. Toimetulekutoetuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)

Elva Vallavalitsuse e-taotluste keskkonnas SPOKU on võimalik elektrooniliselt esitada sünnitoetuse, ranitsatoetuse, matusetoetuse, tervisetoetuse, lapse toiduraha katmise toetuse ning täisealise isiku hooldajatoetuse taotlust. E-taotluste keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga. Esmakordsel sisenemisel on vajalik sisestada enda kontaktandmed.