Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Elva vallas

Biojäätmete ehk aia- ja köögijäätmete üleandmine jäätmevedajale või alternatiivina kinnistusisene kompostimine muutub Elva vallas kohustuslikuks hiljemalt 2023 aasta lõpuks. Elva vald taotles toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) jäätmete liigiti kogumise lahendamiseks ning sai positiivse rahastusotsuse. Esialgsete plaanide kohaselt soetatakse toetuse abiga 122 kiirkompostrit ja 106 biofilterkaanega biojäätmete konteinerit.

Kodukompostreid ja biojäätmete konteinereid saab taotleda Elva vallas asuvatele kinnistutele, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. Eelisjärjekorras saavad kompostreid taotleda tiheasustusaladel elavad elanikud (nt Elva linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik, Rannu alevik, Puhja alevik). Taotlemise täpsemad tingimused avaldame koos taotlusvooru avamisega.

Kindlasti ei pea kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite omanikud muretsema kui neil ei ole eelnevaid teadmisi komposteerimisest. Projekti raames toimub ka komposteerimiskoolitus ning on välja töötatud juhendid ning flaierid asjakohase infoga.

Projekti rahastatakse Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest. Projekti toetus on 34 981,82 eurot ning projekti eeldatav kogumaksumus on 41721,60 eurot.

Lisainfo:

Margit Berg-Jürgens

Margit.berg-jurgens@elva.ee

5305 2500