Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

 

Elva linn Valga mnt 14 kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 19.12.2023 korraldusega nr 688 Elva linnas Valga mnt 14 kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib projekteerimistingimusi elamu püstiamiseks. Alal kehtib Elva linna üldplaneering, mille kohaselt asub kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kinnistul ei ole kehtestatud detailplaneeringut. 

Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada see projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusega.  Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega kui kinnistule kavandatav hoone arvestab piirkonna hoonestuslaadiga (analüüs korralduses). Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 12. jaanuariks 2024 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 krundil kehva detailplaneeringu järgse hoonestusala nihutamiseks 10% ning üksikelamu
laiendamise ehitusprojek koostamiseks.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused