Hange „Audiitorteenuse ostmine“

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Audiitorteenuse ostmine" ja esitama pakkumus Elva vallavalitsusele audiitorteenuse osutamiseks 2021. 2022. ja 2023. aastaks.

Eesmärk on Elva valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 4. juunil 2021 kell 12. Pakkumused esitada e-aadressile elva@elva.ee.

Lisainfo:

Lisadokumendid:

Juhised

Lisa 1 tehniline kirjeldus

Lisa 2 taotlus hankes osalemiseks

Lisa 3 pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 4 kliendileping Elva vallavalitsus

Lisa 5 kliendileping ühishankija