Aru mõisa väetisehoidla likvideerimine ehk ''Jääkreostuse likvideerimine Konguta vallas''

 

Projekti eesmärgiks oli Mälgi külas asuva Aru mõisa väetiseküüni lammutamine, ohtlike põllumajanduskemikaalide ja pinnasereostuse likvideerimine. Jääkreostuse likvideerimisega kaotati oht põhjavee reostusele, asbesti sattumine keskkonda ning suure hoone varisemisega seotud probleemid. Keskonnaohu kõrvaldamiseks lammutati amortiseerunud hoone, koguti kokku ning käideldi kemikaalid.
 
Projekti maksumus: 115 967,10€
Toetus: 104 370,39€
 
Projekt viidi ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Töid teostas  AS Epler & Lorenz ajavahemikul 10.09 - 05.10.2018.
 
 
Tööde käik:
  • Eemaldati hoone katuselt eterniit.
  • Lammutati puitkonstruktsioonid.
  • Lammutati silikaattellistest hoone müürid.
  • Eemaldati väetis hoone seest ning transporditi käitlusesse.
  • Lammutati ja eemaldati hoone vundament ja betoonist põrand.
  • Kaevati välja väetisega reostunud pinnas hoone alt ja transporditi käitlusesse.
  • Kaeviku tagasitäitmine puhta pinnasega.
  • Katete taastamine.
  • Haljastuse ja väikeinventari taastamine.
Hoone enne lammutust:
 
Hoone sisemus enne lammutust:
 
Hoone lammutuse järgne olukord: