Arengukava koostamine 2018

Avaliku väljapaneku ajal toimunud avalikud arutelud piirkondades:

3. september 18.00 Avalik arutelu Konguta Rahvamajas

Arutelu slaidid on leitavad siit

Arutelu kokkuvõte

4. september 18.00 Avalik arutelu Palupera Põhikoolis

Arutelu slaidid on leitavad siit

Arutelu kokkuvõte

5.september 18.00 Avalik arutelu Rannu Rahvamajas

Arutelu slaidid on leitavad siit

Arutelu kokkuvõte

6. september 18.00 Avalik arutelu Puhja Seltsimajas

Arutelu slaidid on leitavad siit

Arutelu kokkuvõte

10.september 18.00 Avalik arutelu Elva jaamahoone saalis

Arutelu slaidid on leitavad siit

Arutelu kokkuvõte

11.september 18.00 Avalik arutelu Rõngu Rahvamajas

Arutelu slaidid on leitavad siit

Arutelu kokkuvõte

 

Arengukava protsessi ajakava:

 • 1.august 2018 - arengukava ja eelarvestrateegia tööversioon esitati vallavolikogule
 • 27.august 2018 arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine volikogus
 • 3. september 18.00 Konguta piirkonna rahvakoosolek (Konguta Rahvamaja)
 • 4. september 18.00 Palupera piirkonna rahvakoosolek (Palupera põhikooli saal)
 • 5.september 18.00 Rannu piirkonna rahvakoosolek (Rannu Rahvamaja)
 • 6. september 18.00 Puhja piirkonna rahvakoosolek (Puhja Seltsimaja)
 • 10.september 18.00 Elva piirkonna rahvakoosolek (Elva Jaamahoone saal)
 • 11.september 18.00 Rõngu piirkonna rahvakoosolek (Rõngu Rahvamaja)
 • 12.09.2018 Avaliku väljapaneku raames esitatavate ettepanekute ja kommentaaride esitamise tähtaeg
 • Arengukava ja eelarvestrateegia teine lugemine volikogus- 01.10.2018
 • Hiljemalt 15.10.2018  arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine volikogus

 

Arengukava ideekorje ja rahvakoosolekud kevad 2018

Aitäh kõigile, kes osalesid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames ideekorjel ning jagasid oma mõtteid Elva valla arengusuundade kohta.

Rahvakoosolekute ettekanded:

Puhja rahvakoosoleku kokkuvõte

Puhja rahvakoosoleku slaidid 02.05.2018

Rannu rahvakoosolek kokkuvõte

Rannu rahvakoosoleku slaidid 03.05.2018

Rõngu rahvakoosolek 08.05.2018

Elva rahvakoosolek 14.05.2018

Konguta rahvakoosolek 15.05.2018

Palupera rahvakoosolek 22.05.2018 

 

Ideekorje raames laekunud ideesid saad vaadata  siin

Töörühmade seminaride slaidid:

Töögruppide ühisseminar 01.03.2018

Töögruppide ühisseminar 20.04.2018

 

Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

Elva valla meeskond on alustanud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus 1.märtsil Elva Matkakeskuses, kus koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted arengukava koostamiseks.  Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019-2025. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond, elamufond) ja ettevõtluse- ja turismi töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu protsessi eest.

Töörühmade juhid:

-haridus, noorsootöö ja sport- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

- sotsiaal- ja tervis- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-kultuur- ja kogukonnad- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-planeerimine ja heakord- Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

-vallamajandus- Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee)

-ettevõtlus- ja turism - Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

Juhtrühm- Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)

 

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamised arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine:  arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus;  avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visioonikonverents koos töötubadega.  Arengukava saadetakse avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

Varasemad arengukavad:

Elva linnKonguta valdPuhja valdRannu valdRõngu valdPalupera valdPuka vald.


Kõik protsessiga seotud ettepanekud ja kommentaarid on oodatud kertu.vuks@elva.ee