Visioon ja väärtused

Elva valla arengukava aastateks 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 

Visioon:

Elva valla visioon aastaks 2030: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud ning parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust ning rikkalikku kultuuri ja sporti.


Väärtused:
Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:

avatus – jälgime avatud valitsemise põhimõtteid; oleme avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele, suhtleme ausalt ja sõbralikult, tegutseme koosloomes kogukondadega.

nutikus – kasutame teenuste pakkumisel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtgrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi.

säästlikkus – majandame efektiivselt, eelistame energia- ja keskkonnasäästlikke lahendusi.

kaasamine – arutame kogukondadega nende elu puudutavaid küsimusi, rakendame kaasamise head tava.


25.09.2023 kinnitas Elva vallavolikogu Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlikud lisad, sealhulgas rahvastikuprognoosi. Tutvu nendega siin 

 

Elva valla arengukava ülevaatlik lühiversioon