Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026  on valiminud

26. septembril toimud Elva vallavolikogu istungil kinnitati Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026. 

Arengukava- ja eelarvestrateegia võtab kokku Elva valla lähiaastate arengusuunad ning eelarvelised prioriteedid. Strateegia koostamisse andsid suure panuse piirkonnakogud, samuti laekus mitmeid ettepanekuid rahvakoosolekute ja veebis toimunud ideekorjete raames. Esmakordselt toimus ka volikogu liikmetele suunatud volikogu seminar arengukavasse ja eelarvestrateegiasse sisendi saamiseks. Ellu olid kutsutud valdkondlikud töörühmad, kuhu olid kaasatud eksperdid ka väljastpoolt vallavalitsust.

Elva valla prioriteetsed eesmärgid aastani 2030 on järgmised:

1. Elva vallas väärtustatakse kvaliteetset õppijakeskset haridust ja noorsootööd. 

2. Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja iseseisvat toimetulekut.  

3. Elva vallas on rikkalik spordi- ja kultuurielu.  

4. Elva vallas on hea elu- ja ettevõtluskeskkond.  

5. Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht.  

6. Elva vald on hästi juhitud aktiivsete kogukondadega vald. 

Arengukava ja eelarvestrateegia koosneb põhidokumendist ning selle lisadest, millega on võimalik tutvuda siin.

Arengukava ja eelarvestrateegiat täiendavad valdkondlikud lisad ning rahvastikuprognoos:

Lisa 1. Elva valla rahvastikuprognoos

Lisa 2. Haridus- ja noorsootöö valdkond

Lisa 3. Ettevõtlus ja turism

Lisa 4. Sotsiaal- ja tervisevaldkond

Lisa 5. Elukeskkond

Lisa 6. Kultuuri- ja spordivaldkond

Lisa 7. Juhtimine ja kodanikuühiskond

Lisa 8. Strateegia tabelid

Lisa 9. Ettepanekud ja arvamused 

Arengukava ja eelarvestrateegiat vaadatakse üle ja täpsustatakse iga-aastaselt.

 

Lisainfo: 

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee

 

Arengukava- ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul 24. august - 7. september 2022.

Arengukava ja eelarvestrateegia dokumentide ja valdkondlike lisadega saad tutvuda siin, Elva vallavalitsuses või piirkondade teenuskeskustes nende lahtiolekuaegadel.

24.08-07.09 on võimalik esitada ettepanekuid Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 dokumendile. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 07.09.2022 e-aadressile elva@elva.ee
 

AVALIKUD ARUTELUD

Kõik huvilised on oodatud avalikule arutelule, valides enda jaoks sobivaima aja järgmistest: 

 • 31.08 kell 18.00 Puhja Seltsimajas 
 • 05.09 kell 18.00 Rõngu Rahvamajas
 • 06.09 kell 18.00 Elva Kultuurikeskuse saalis 

 

KÜLADE KÄRAJAD

3. septembril kell 11.00 Ulilas (hea ilma korral Ulila keesikojas, vihmase ilma korral Ulila keskuses). Üritus Facebookis 

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, kertu.vuks@elva.ee 

 

ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA KOOSTAMISE AJAKAVA (võib ajas muutuda):

 • Arengukava ideekorje veebis: 28.03. – 17.04.2022
 • 02.04 kell 11.00 Rõngu Rahvamajas Külade Kärajad, teemapõhised arutelud
 • Aprill - mai: ideekorje, volikogu seminar
 • Juuni-juuli: arutelud piirkondades 
 • Juuli: töödokumendi koostamine
 • August: I lugemine volikogus, avalik väljapanek ja augusti lõpus arutelud piirkondades
 • September/oktoober: II lugemine volikogus

 

PIIRKONDLIKE ARUTELUDE KOKKUVÕTTED


Aitäh kõigile, kes osalesid Kongutas, Paluperas, Puhjas, Rannus, Rõngus või Elvas toimunud arengukava teemalistel aruteludel. 

Arengukava koostamise protsessi raames esitatud ideed on leitavad siin
 
Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2030 koostamine algatati Elva vallavalitsuse 15.03.2022 korraldusega.Moodustatud on töörühmad ja kinnitatud töörühmade juhid:
 
 • Juhtgrupp (kogu protsessi juhtimine, sh kaasamise, finantsjuhtimise ja kommunikatsiooni teemad) - Kertu Vuks
 • Haridus- ja noorsootöö - Heiki Hansen
 • Sport ja liikumine – Margus Ivask
 • Kultuur ja kogukonnad – Priit Värv
 • Sotsiaal ja tervis – Milvi Sepp
 • Ettevõtlus ja turism - Kertu Vuks
 • Planeerimine ja ehitus - Jaanika Saar
 • Taristu (teed, tänavad, vallavara) - Kristjan Vilu
 • Keskkond ja heakord - Hegri Narusk