Annikoru Rulapark

Projekti eesmärk on toetada Konguta piirkonna kogukonna tervist toetavaid liikumisharjumusi ja laiendada aktiivse vaba aja veetmise võimalusi sportimisvõimaluste parandamise ja mitmekesistamise abil. Eesmärgi täitmiseks projekteeriti ja ehitatati Konguta piirkonna tihedaimale elamualale, Annikoru külasse, skatepark koos ilmastikukindla lauatennise lauaga. Sihtrühmaks on Annikoru külas elavad inimesed ja Konguta piirkonnas elavad ja Konguta Koolis õppivad lapsed. 

Annikoru rulapark avati 1. juunil 2022. Annikoru rulapargi projekti koostas ja ehitas Betoondetail OÜ. Objekti kogumaksumus koos lisatöödega oli 34 758 eurot. Rulapargi ehitust toetas Tartumaa Arendusselts läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi 20 640 euroga.