Jaanika Saar

Jaanika Saar
osakonnajuhataja 

Tel: 5348 1114

E-post:  jaanika.saar@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: valla planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamist ning planeerimisalase tegevuse koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, ehitusarhitekt
Ametijuhend

 

Maarika Uprus

Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Tel:  527 1860

E-post:  maarika.uprus@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:  valla ruumilise planeerimise korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Detailplaneeringud.

Hariduskõrgharidus, linna- ja tööstusmaastike korraldus

Ametijuhend

 

Daisy Sild

Daisy Sild
kinnistuspetsialist

Tel: 730 9896; 5301 9101  
E-post: daisy.sild@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: maakorralduse ja -maksustamisega seotud tegevuste teostamine
Haridus: kõrgharidus, agronoomia

Ametijuhend