Heiki Hansen

Berit Ojaniit
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Telefon:  5464 0550
E-post:  berit.ojaniit@elva.ee 

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.

Haridus: kõrgharidus

 

 

Auli Mäesalu
haridusspetsialist 

Telefon: 5886 4201

E-post: auli.maesalu@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 215

Valdkonnad: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine  

Haridus: kõrgharidus, haridusteadused (MA)

Ametijuhend