KKK

Kuidas taotleda projektitoetust?

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit. Taotlusvorm on leitav Elva valla Spoku keskkonnast (vajalik ID-kaarti või Mobiil-Id-ga sisse logimine). Rohkem infot taotlemise kohta leiad siit.

 

Kuidas taotleda tegevustoetust?

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit. Taotlusvorm on leitav Elva valla Spoku keskkonnast (vajalik ID-kaarti või Mobiil-Id-ga sisse logimine). Rohkem infot taotlemise kohta leiad siit.

 

Mida tuleks silmas pidada avalikku üritust korraldades?

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek.

Millal tuleb avaliku ürituse luba taotleda?

  • Kui teil on avalikkusele suunatud üritus, millest võtab osa rohkem kui 150 inimest.

  • Kui sellega kaasneb alkoholi pakkumine ja müük, kaubandustegevus või müra- ja valgusefektide korraldamine (nt ilutulestik) või muud asjaolud, mis võivad osavõtjatele kujutada ohtu.

  • Kui üritus toimub avalikus kohas.

Ürituse loa taotlus tuleb esitada hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva Spoku keskkonnas, SIIN.

Ürituse korraldaja on kohustatud tagama osavõtjate ohutuse ja turvalisuse ning heakorrastama ürituse toimumise koha.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra Elva vallas leiate SIIT.

 

Millega tegelevad haridus- ja kultuuriosakonna teenistujad?

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja – teostab järelevalvet Elva Vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste üle ja koordineerib nende asutuste tegevust ja koostööd. Korraldab valdkondlike õigusaktide koostamist, projektide läbiviimist ja osakonna poliitikate väljatöötamist.

Haridusspetsialist – komplekteerib koolieelsete lasteasutuste rühmi koostöös asutuste juhtidega, analüüsib haridusandmeid, nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes küsimustes, koordineerib valla huviharidust. Korraldab vallasiseseid haridussündmusi ja -projekte, koostab valdkondlikke õigusakte ja teostab osakonna hariduspoliitikat.

Kultuurispetsialist – planeerib ja koordineerib noorsootöö, kultuuri- ja spordialaseid tegevusi, tegeleb tegevus- ja projektitoetuste taotluste menetlemisega, toetab noortevolikogu tööd, koostab valdkondlikke õigusakte sh avalike ürituste lube. Haldab kultuuri- ja spordikalendrit vallavalitsuse kodulehel, omab infot spordiorganisatsioonide ja kultuurikollektiivide kohta.