Act Now

 

"Act Now" projekti eesmärk on Läänemere Balti regiooni riikide väljavalitud omavalitsustes energiatarbimise, energiatõhususe ning -juhtimise oskuste kasvatamine ning lõpuks neis omavalitsustes ka energiatarbimise jälgimise seadmetesse investeerimine. Elva vald on üks neist väljavalitud omavalitsustest, kes on projekti kaasatud ning lõppkokkuvõttes peaks paigaldatavad energiatarbimise jälgimise seadmed ning täienenud teadmistega inimesed aitama valla hoonetes kulusid kokku hoida.

Act Now projekti raames analüüsitakse ka tehtud otsuste mõju ja seda milline võiks olla sisend tuleviku otsustesse hoonete energiatõhususe kaasajastamisel. Tegemist on Interreg projektiga kuhu kuuluvad linnad Läänemere Balti regiooni riikidest. Projekti eestvedaja on Saksamaa. Praeguseks hetkeks on Elva vallal läbi viidud hange ja sõlmitud leping energiatarbimise seadmete paigaldamiseks ja monitoorimiseks valla hoonetele. Selleks soetati automaatsed monitoorimise seadmed, mis kaugloetavalt mõõdavad ruumis süsihappegaasi (CO2) taset, temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, hoone ja seadme elektritarbimist.

Esialgu paigaldatakse seadmed Elva Murumuna lasteaeda, Elva gümnaasiumisse, Elva Tartu mnt kooli, Konguta kooli ning Elva vallamajja. Seadmeid on võimalik hiljem liigutada teiste valla hoonete vahel. Samuti oleme püstitanud eesmärgi koos Act Now projektiga parandada Elva vallamaja hoone ventilatsioonisüsteeme.

Testseadmed, mida võis kevadel märgata ka vallavalitsuse kabinettides ja eelpool nimetatud hoonetes andsid olulist tagasisidet energiatarbimise kohta. Peale seadmete paigaldamist septembris saab erinevatelt andmekogudelt täpsema ülevaate, kuidas edaspidi kasutada ja teha investeeringuid valla hoonetesse energiatõhusamalt. Kõikide projektipartnerite kogutud andmeid analüüsib Riia Tehnikaülikool.

Act Now projekt eristub teistest analoogsetest uurimisprojektidest reaalne investeeringukomponendi olemasolu. Projekti maksumus kokku 172 881 eurot, millest Elva valla omaosalus on 25 932 eurot.