Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamine

Aakre küla soojusmajanduse arengukava

Dokumendiga saab tutvuda siin.

Arengukava tutvustav avalik arutelu toimus 7. oktoobril kell 18 Aakre Rahvamajas.

Soojusmajanduse arengukava eesmärk on koostada Aakre külale jätkusuutlik arenguvisioon soojusenergia tootmisel, tagades tarbijatele pikaajaliselt soojuse soodsa hinna. Arengukava annab ülevaate Aakre küla kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest ja tarbimisest ning analüüsib erinevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et muuta soojusenergia tootmine ja tarbimine säästlikumaks ning keskkonnasõbralikumaks.

Projekti maksumus: 2930€
Toetus: 2637€

Projekt viidi ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.