Aakre mõisapargi madalseiklusrada

Projektiga kavandati Aakre mõisaparki madalseiklusrada, mis on mõeldud noortele peamiselt vanuses 5-15 eluaastat. Rada on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile huvitatud noortele aastaringselt. Projekti eesmärk on anda pargile aktiivsem kasutus ja muuta ta atraktiivsemaks luues seeläbi noortele võimaluse värskes õhus viibimiseks ning füüsiliseks tegevuseks.

Antud projektile taotleti rahastust Valgamaa Partnerluskogu LEADER meetmest.

Rada valmis veebruaris 2022. Ehitaja: 3park OÜ.

Kogumaksumus: 10 981.98 eurot.

Toetus: 6933.87 eurot

Foto: Aakre külaselts