11.05.23

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024

 

Projekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV. Elva vallas saab projekti perioodi jooksul tuge 13 inimest.

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

- ta on vähemalt 16-aastane
- tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
- ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
- ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või - ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

 

Elva vallas koordineerib projekti tegevusi sotsiaalnõunik Alo Rebane (e-post alo.rebane@elva.ee, telefon 520 7869)

 

Elva valla partnerid projekti elluviimisel on:

MTÜ Arengulugu - baas- ja lisatoetuse osutaja
Küütri 14 Tartu
info@arengulugu.ee
 

MTÜ Heaolu ja Taastumise Kool - lisatoetuse osutaja
Munga 10 Tartu
info@heakool.ee

MTÜ Iseseisev Elu - lisatoetuse osutaja
Peetri 28 Tartu
info@iseseisev-elu.ee

 

Osutatavad teenused ja hinnakiri

 

 

Erihoolekande teenusmudeli katsetamist rahastatakse ESF vahenditest ''TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine".

 

Toetusest teavitamine - EASi ja KredExi ühendasutus

Toimetaja: GERDA KIIPLI-HIIR