Elva linna Valga maantee rekonstrueerimine linna piirist kuni Urva tänavani

Projekti käigus teostati tasandusfreesimine, sadevee-ja kanalisatsioonikaevude teega tasapinda viimine, aluse kruntimine, tasanduskihi laotamine ja uue katendi paigaldamine. Lisaks teostati projektiväliselt väiksemaid kaasnenud lisatöid nagu näiteks bussioote platvormi ehitus ja sadevee juhtimise kraav ja äärekivid. Projekti teostamisel ilmnes vajadus täiendava asfaltkatte ehituseks, et mahasõidud saaksid nõuetele vastavalt sõiduteega kokku viidud.

Suurest liikluskoormusest tulenevalt olid sadevee- ja kanalisatsioonikaevude servad pragunenud ning tänavasse kulunud pikirööpad. Rööpasse kulumine tingis ka seda, et takistatud oli normaalne sadevee ärajooks, mis omakorda kahjustas  teed,  pikendas  autode pidurdusteekonda ning põhjustas ebamugavust jalakäijatele. Valga maantee  katendi  seisund  oli  halb  ning vajas hädavajalikku rekonstrueerimist, vältimaks  seisundi  kriitiliseks  muutumist.

Projekti maksumus: 162 937,20€

Toetuse summa: 100 000,00€

 

Projekti kaasrahastas Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Valga maantee enne rekonstrueerimist:

Valga maantee pärast rekonstrueerimist: