Elva linna Tartu ja Valga maantee rekonstrueerimine Kirde ja Urva tänava vahelisel lõigul

Projekti käigus teostati tasandusfreesimine, sadevee- ja kanalisatsioonikaevude teega tasapinda viimine, aluse kruntimine, uue katendi paigaldamine ja markeerimine. Investeeringu tulemusel rekonstrueeriti Kirde ja Urva tänavate vaheline Tartu ja Valga maantee lõik, vältimaks tee seisundi halvenemist ja ennetamaks koormuspiirangute kehtestamise vajadust. Tänu rekonstrueerimisele paranes sadevee äravool tänavalt, vähenesid liiklusohtlikud olukorrad, mis tulenesid pikenenud pidurdusteekonnast ning vähenesid kahjustused autodele, mis tekkisid vajunud ning pragunenud kaevude ning kehva tee üldseisundi tõttu.

Suurest liikluskoormusest tulenevalt olid investeeringu teostamise eel kaevude servad pragunenud ning tänavasse olid kulunud pikirööpad, mis ulatuvad tee katendi aluskihini. Rööpasse kulumine tingis ka seda, et takistatud oli normaalne sadevee ärajooks, mis omakorda kahjustas teed, pikendas autode pidurdusteekonda ning põhjustas ebamugavust jalakäijatele.
 
Projekti maksumus: 237 829,20€
Toetus: 100 000,00€
 

Projekti kaasrahastas Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Tartu maantee enne rekonstrueerimist:

Tartu maantee pärast rekonstrueerimist: