Elva linna Peedu tee, J.Kärneri ja Lootuse tänava transiittee lõigu rekonstrueerimine

Projekti realiseerimise käigus teostatati katendi freesimine, uue aluse ehitus, paigaldati uued tänavavalgustuspostid, uus kahekordne asfaltkate ning sadevee juhtimine. Olemasolev nõuetele mittevastav lai ristmik Elva-Kintsli tee ristumisel Peedu teega ehitati kaasaegseks ohutuks ristmikuks.

Projekti eel oli teekate antud lõigul amortiseerunud rasketranspordi tõttu ning muutunud ajapikku vajumise tõttu ebatasaseks. Kärneri ja Lootuse tänavate tee profiil oli ebaühtlase kumerusega. Peedu teel olid katendisse tekkinud pikirööpad ning tee servadesse mõrad tulenevalt asjaolust, et teelõik ei olnud ehitamise käigus kavandatud rasketransporti taluma. Veoste keskmine raskus on läbi kümnendite tõusnud ning läheneb veokite riiklikule massipiirangule. Peedu tee, Kärneri tänava ja Elva-Kintsli tee ristmik asub 12% langusega kurvi keskel. Teelõik on rasketranspordi poolt sõidetud rööbastesse, mis ei lase veel ühtlaselt teepeenralt ära valguda, vaid juhivad vee suure kaldega ristmikule. Seetõttu toimus suuremate vihmasadudega teepeenra pidev ärauhtumine.
 
Projekti maksumus: 543 718,49€
Toetuse summa: 216 240,00€
 
Projekti kaasrahastas Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 
Peedu tee rekonstrueerimse eel:
 
Peedu tee pärast rekonstrueerimist: