360° Elva Elamust

26. mail toimus Elva Spordihoone galeriis koosloomeseminar 360° Elva Elamust, mida korraldas Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond koostöös SA-ga Elva Kultuur ja Sport.

Foto: Kayvo Kroon

 

Seminari fookuses oli Elva lauluväljaku ja selle lähiümbruse tulevik ning erinevate kasutusvõimaluste leidmine. Inspireerivate ettekannetega esinesid Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ning RUA festivali peakorraldaja Salme Kulmar. Jiri keskendus oma ettekandes avaliku ruumi kvaliteedi teemale ning sellele, milline on avaliku sektori roll selle loomisel. Samuti tutvustas ettekandja Valga valla kogemust kahanemisega kohanemisel ning ettekandest jäi kõlama mõte, et linnad on loodud inimestele, mistõttu peame me tegelema inimestega, kes täna siin elavad ja keskenduma sellele, et neil oleks siin hea olla.

Tänavakunsti rollist ja võimalustest avaliku ruumi rikastajana kõneles Salme Kulmar. Salme, kes on RUA (Rural Urban Art) festivali korraldaja, selgitas miks korraldatakse juba mitmeid aastaid seesugust festivali just väikelinnades ja maapiirkondades ning tutvustas toimunud festivalide töid. RUA toimub järgmisel aastal Tartu 2024 projekti raames ka Elva vallas.

Pärast ettekandeid toimus lühike paneelarutelu, mida modereeris Kertu Vuks ja kus osalesid lisaks ettekandjatele ka vallaarhitekt Jaanika Saar ning Elva gümnaasiumi noored Helena ja Mario. Koos arutati selle üle, milline on hea avalik ruum ning mis on Elva linnas see, mis eriliselt esiletoomist väärib. Noored avaldasid arvamust, et Elva suureks väärtuseks on rohelus ja mõnus elukeskkond, tuues samal ajal välja, et noortele tegevusvõimalusi pigem napib – positiivset äramärkimist sai noorte poolt Salme ettekandes välja toodud tänavakunsti kasutamine ja noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisel tulevikus. 

Seminari raames toimusid ka töötoad, mis andsid kõikidele osalejatele võimaluse jagada mõtteid ja ettepanekuid Elva lauluväljaku ja selle lähiümbruse kavandamiseks tulevikus. Töötubasid juhtisid vallaarhitekt Jaanika Saar, volikogu liige Inna-Inga Kalmus ja SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. Töötubades toodi muu hulgas välja, et lauluväljak on oma maamärgilisuselt ja olemuselt just kui sild mineviku ja tuleviku vahel ning peaks olema ka tulevikus kogunemise koht kõikidele vanuserühmadele. Lauluväljak on suurepärases asukohas ning seda peaks tulevikus veelgi enam ära kasutama. Muu hulgas leiti, et tulevikus tasuks kaaluda pingialade ümberkujundamist, et kontserte saaks nautida murult, tasuks mõelda tegevusvõimalustele erinevatele vanusegruppidele ning pöörata tähelepanu ka valgustusele ja madalhooajal kasutusvõimaluste loomisele. Leiti, et tulevikus võiks tekkida nn kultuuritelg: keskväljak–spordihoone–lauluväljak–staadion–Verevi järv. Töötubadest jäi kõlama nii ootus jätkata traditsiooniliste sündmuste korraldamisega lauluväljakul kui selle lähiümbruses, aga ka uue traditsioonide loomisega, et ka noored leiaksid lauluväljakult tulevikus rohkem tegutsemisvõimalusi.

Seminari lõpetasid Tartu Ülikooli linnaplaneerimise aine tudengid, kes Pille Metspalu modereerimisel tutvustasid kolme eriilmelist Elva linna kohta koostatud teemaplaneeringut. Teemaplaneeringud keskendusid Elva linna rohealadele, kliimakindluse ja funktsionaalse avaliku ruumi tagamisele ning liikuvusele.

Teemaplaneeringutega saab tutvuda siin:

Elva linna funktsionaalne ja kliimakindel avalik ruum / joonis

Elva linna liikuvuse teemaplaneering

Elva linna roheliste alade planeering / joonis

 

Koosloomeseminar 360° Elva Elamust viidi ellu osana Loov Vald projektist, mida veab eest Tartumaa Omavalitsuste Liit. Tegemist oli esimese sündmusega Elva lauluväljaku ja selle lähiümbruse arendamise tulevikukontseptsiooni loomise protsessist.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086